Filosofia

Juridiikan ja talouden terminologian mutkikkaassa maailmassa tulkintavirheet voivat johtaa vakaviin seuraamuksiin. Lisäksi virheelliset ilmaisut vaikuttavat negatiivisesti yrityskuvaan. Pätevät lakimiehet, joilla on käytännön kokemusta asiakirjojen varsinaisen sisällön laatimisesta osaavat tulkita tätä ammattikieltä ja havaitsevat vivahde-erot, mutta asian merkityksen ilmaiseminen oikein vieraalla kielellä vaatii kieliasiantuntijan.

Näiden kahden näkökulman – yhtäältä substanssin ja toisaalta kielen – yhteensovittaminen on Lingua Juridican toimintaperiaatteen kulmakivi. Tuottamamme käännökset eivät ainoastaan ilmaise alkuperäisen tekstin sanoja toisella kielellä – ne myös kuvastavat näiden sanojen todellista merkitystä.

Koska juridiikka ja kauppa ovat niin läheisesti nivoutuneita toisiinsa, otamme huomioon myös sellaisten asiakkaidemme tarpeet, joiden asiakirjoja ei voida määritellä yksinomaan juridisiksi, taloudellisiksi tai kaupallisiksi teksteiksi, vaan joissa on piirteitä kaikesta mainitusta.

Lingua Juridican nimi ja toiminta-ajatus on saanut alkunsa lingua franca -käsitteestä, eli ajatuksesta yhteisestä maiden rajat ylittävästä kielestä, joka vähentää kansainväliseen kanssakäymiseen liittyvää luontaista riskiä.